Finance

Ofsetový účet

Ofsetový účet je účet, který je spárován s jiným účtem a kompenzuje jej. Druhý účet obsahuje hrubý zůstatek a offsetový účet tento zůstatek snižuje, což vede k čistému zůstatku. Příkladem offsetových účtů je opravná položka k nedobytným pohledávkám (spárovaná s účtem pohledávek) a rezerva na zastaralé zásoby (spárované s účtem zásob). Offsetový účet je také známý jako protiúčet.

Koncept se také používá v bankovnictví, kde je offsetovým účtem bankovní účet, který je spárován s půjčkou dlužníka při určování výše nashromážděného úroku z úvěru. Peněžní zůstatek na bankovním účtu snižuje nesplacený úvěr na čistý zůstatek úvěru, na který se poté použije úroková sazba úvěru.