Finance

Náklady vzniklé

Vzniklé náklady jsou náklady, za které se podnik stal odpovědným, i když ještě neobdržel od dodavatele fakturu jako dokumentaci nákladů. Jedná se o koncept akruálního účetnictví.

Například výrobní provoz spotřebovává velké množství elektřiny v průběhu měsíce ledna, poté jí místní energetická společnost účtuje 25 000 USD za spotřebu elektřiny, kterou společnost obdrží v únoru a zaplatí v březnu. Společnost nese náklady na elektřinu v lednu, takže by měla související náklady zaznamenat v lednu.

Pokud by společnost místo toho používala hotovostní účetní základnu, koncept vynaložených nákladů by se nepoužil, a tak by účetní jednotka nezaznamenala náklady, dokud v březnu nezaplatí fakturu. To by zavedlo dvouměsíční zpoždění v uznání výdajů.