Finance

Krátkodobá odpovědnost

Krátkodobý závazek je finanční závazek, který je splatný do jednoho roku. Tento typ závazku je klasifikován v sekci krátkodobých závazků v rozvaze účetní jednotky. Příklady krátkodobých závazků jsou:

  • Obchodní účty splatné
  • Časové rozlišení
  • Daně splatné
  • Dividendy splatné
  • Vklady zákazníků
  • Krátkodobý dluh
  • Aktuální část dlouhodobého dluhu
  • Ostatní účty splatné