Finance

Míra dávek třásně

Míra okrajových dávek je poměr dávek vyplácených k mzdě vyplácené zaměstnanci. Sazba se vypočítá sečtením ročních nákladů na všechny dávky a zaplacené daně ze mzdy a vydělením roční zaplacené mzdy. Pokud by například celkové vyplacené dávky činily 25 000 USD a vyplacené mzdy 100 000 USD, pak by okrajová míra dávek byla 25%.

Příklady výhod, které by byly zahrnuty do čitatele tohoto výpočtu, jsou:

  • Pojištění proti invaliditě

  • Zaměstnanecká část daně Medicare

  • Část daně ze sociálního zabezpečení pro zaměstnavatele

  • Zdravotní pojištění

  • Životní pojistka

  • Příspěvky na penzijní připojištění

  • Pojištění pro případ nezaměstnanosti

  • Pojištění odškodnění pracovníků

Míra okrajových výhod může být použita ke zkoumání celkových nákladů na pracovní sílu, zejména při určování, zda zadávat práci externě nebo přesunout sídlo společnosti.