Finance

Rozpočet kapitálových výdajů

Rozpočet kapitálových výdajů je formální plán, který stanoví částky a načasování nákupů dlouhodobého majetku organizací. Tento rozpočet je součástí ročního rozpočtu používaného firmou, který je určen k organizaci aktivit pro nadcházející rok. Kapitálové výdaje mohou zahrnovat širokou škálu výdajů, včetně modernizace stávajících aktiv, výstavby nových zařízení a vybavení potřebného pro nové zaměstnance.

K rozpočtu na kapitálové výdaje se obvykle dospěje prostřednictvím iteračního procesu, kdy řídící tým vyhodnotí míru návratnosti každého navrhovaného projektu, stejně jako právní a regulační požadavky a dopad projektu na úzký provoz podniku. Množství pořízeného dlouhodobého majetku se také bude lišit v závislosti na úrovni aktivity plánované ve zbytku rozpočtu, která bude zase upravena tak, aby odpovídala možnostem rozšiřování organizace a množství peněžních toků, které budou potřebné k financování růstu.

Rozpočet kapitálových výdajů může trvat déle než roční rozpočet. Důvodem je, že některé větší pořízení dlouhodobého majetku zahrnují zdlouhavé doby výstavby, které mohou výrazně přesáhnout jeden rok. Kromě toho může povaha podnikání zahrnovat pokračující řadu velkých stavebních projektů, které by mohly trvat až deset let do budoucnosti. Například společnost vyrábějící čipy soutěží tím, že postupně buduje složitější zařízení, jejichž dokončení vyžaduje až pět let.