Finance

Úvěrový prodej

Úvěrový prodej jsou nákupy provedené zákazníky, u nichž je platba zpožděna. Zpožděné platby umožňují zákazníkům generovat hotovost se zakoupeným zbožím, která se poté použije k vrácení peněz prodejci. Přiměřené zpoždění platby tedy umožňuje zákazníkům provádět další nákupy. Využití prodeje úvěrů je klíčovým konkurenčním nástrojem v některých průmyslových odvětvích, kde lze k přilákání dalších zákazníků použít delší platební podmínky.

Nevýhodou prodeje úvěrů je riziko ztráty špatného dluhu. Prodejce musí také investovat do úvěrového a inkasního oddělení.

Podobné podmínky

Úvěrové prodeje jsou také známé jako prodeje na účet.