Finance

Zásilkové zboží

Odesílané zboží je výrobky, které strana nevlastní a fyzicky je nemá. Strana, která má zboží (příjemce), byla obvykle oprávněna vlastníkem zboží (odesílatel) k prodeji zboží. Po prodeji si příjemce ponechá provizi a předá veškerý zbývající výtěžek z prodeje odesílateli. Toto ujednání běžně používají výrobci, kteří nemají přímý přístup k distribučním kanálům a kteří si raději ponechají vlastnictví svého zboží, aby se vyhnuli ztrátám z nedobytných pohledávek. Maloobchodníci mohou také upřednostňovat tento přístup, pokud nemají dostatečný pracovní kapitál k nákupu zboží od výrobců.