Finance

Osvědčovací angažovanost

Atestační zakázka je dohoda s klientem, kde nezávislá třetí strana vyšetřuje a podává zprávy o předmětu vytvořeném klientem. Příklady atestačních zakázek jsou:

  • Podávání zpráv o finančních projekcích provedených klientem

  • Hlášení pro forma finančních informací formulovaných klientem

  • Podávání zpráv o tom, jak dobře fungují vnitřní kontroly v procesu klienta

Výsledná zpráva dává uživatelům vyšší úroveň důvěry v předmět zakázky.