Finance

Finanční výkazy neziskových organizací

Nezisková účetní jednotka vydává poněkud odlišnou sadu finančních výkazů než výkazy sestavené neziskovou jednotkou. Jedno z prohlášení je pro neziskové organizace zcela jedinečné. Finanční výkazy vydané neziskovou organizací jsou následující:

  • Výkaz o finanční situaci. Je to podobné jako v rozvaze ziskové účetní jednotky, až na to, že část čistých aktiv nahrazuje kapitálovou část, kterou používá zisková účetní jednotka. Sekce čistých aktiv rozděluje čistá aktiva s omezení dárců a čistá aktiva bez omezení dárců.

  • Přehled činností. Toto prohlášení kvantifikuje výnosy a náklady neziskové organizace za sledované období. Tyto výnosy a výdaje jsou rozděleny do klasifikací „Bez omezení dárce“ a „S omezeními dárce“, na které se dříve odkazovalo pro výkaz o finanční situaci.

  • Výkaz peněžních toků. Toto prohlášení obsahuje informace o peněžních tocích do a z neziskové organizace; zejména ukazuje rozsah těch neziskových aktivit, které generují a používají hotovost.

  • Výkaz funkčních nákladů. Toto prohlášení ukazuje, jak vznikají výdaje pro jednotlivé funkční oblasti podnikání. Funkční oblasti obvykle zahrnují správu a správu, získávání finančních prostředků a programy. Toto prohlášení nepoužívají neziskové organizace.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found