Finance

Vyrovnávací rovnováha

Vyrovnávací zůstatek je minimální zůstatek na bankovním účtu, který se dlužník zavazuje udržovat u věřitele. Účelem tohoto zůstatku je snížit náklady na půjčování pro věřitele, protože věřitel může investovat hotovost umístěnou na kompenzačním bankovním účtu a ponechat si část nebo všechny výnosy. Dlužník může také těžit z toho, že mu bude poskytnuta poněkud nižší úroková sazba. Dlužník však také platí úroky z čistého zůstatku půjčky, který je menší než částka půjčky, takže efektivní úroková sazba pro celou dohodu je vyšší.

Například společnost má u banky úvěrovou linku 5 milionů dolarů. Smlouva o půjčce stanoví, že společnost bude udržovat kompenzační zůstatek na účtu v bance ve výši nejméně 250 000 USD. Když jsou obě strany dohody započteny, půjčka je ve skutečnosti 4 750 000 USD.