Finance

Nepřímá metoda výkazu peněžních toků

Nepřímá metoda pro přípravu výkazu o peněžních tocích zahrnuje úpravu čistého zisku se změnami v rozvahových účtech tak, aby se dospělo k množství peněz generovaných provozními činnostmi. Výkaz peněžních toků je jednou ze složek účetní závěrky společnosti a používá se k odhalení zdrojů a použití hotovosti podnikem. Poskytuje informace o hotovosti generované z operací a dopadech různých změn v rozvaze na hotovostní pozici společnosti.

Formát nepřímé metody se objeví v následujícím příkladu. Ve formátu prezentace jsou peněžní toky rozděleny do následujících obecných klasifikací:

  • Peněžní toky z provozní činnosti

  • Peněžní toky z investiční činnosti

  • Peněžní toky z financování

Nepřímý způsob prezentace je velmi oblíbený, protože informace, které jsou k tomu potřebné, lze relativně snadno sestavit z účtů, které si podnik obvykle vede ve své účtové osnově. Nepřímá metoda je méně upřednostňována normotvornými orgány, protože neposkytuje jasný pohled na to, jak peněžní toky podnikají. Alternativní metodou hlášení je přímá metoda.

Výkaz o peněžních tocích Příklad nepřímé metody

Například Lowry Locomotion sestavuje následující výkaz o peněžních tocích pomocí nepřímé metody:

Lowry Locomotion

Výkaz peněžních toků

za rok končící 12 / 31x1

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found