Finance

Rozdíl mezi generálním ředitelem a finančním ředitelem

Mezi rolemi generálního ředitele (CEO) a finančního ředitele (CFO) jsou významné rozdíly, které jsou následující:

  • Odpovědnosti. Generální ředitel zodpovídá za všechny činnosti v organizaci, zatímco finanční ředitel je odpovědný pouze za finanční stránku podnikání.

  • Hlášení vztahů. Na pozici generálního ředitele dohlíží představenstvo, zatímco pozice finančního ředitele podléhá generálnímu řediteli.

  • Strategie. Generální ředitel je zodpovědný za celkovou strategii organizace i za taktiku použitou k dosažení této strategie. Finanční ředitel je odpovědný pouze za finanční podporu podnikové strategie, což znamená zajistit dostatek hotovosti na podporu strategických potřeb, sledovat ziskovost podniku a zmírňovat jeho riziko.

  • Rozvoj. Generální ředitel je zodpovědný za hledání a péči o zaměstnance ve společnosti na manažerských pozicích. Finanční ředitel tak činí pouze v oblasti financí a účetnictví.

  • Styky. Finanční ředitel má významnou styčnou roli, protože tato osoba komunikuje s investory, bankéři, věřiteli a regulačními orgány. Generální ředitel nemá žádné styčné role, ale je veřejnou tváří podniku, podle potřeby přednáší projevy a setkává se s vedoucími tisku a komunity.

  • Analýza. Finanční ředitel je odpovědný za kontrolu všech aspektů podnikání, aby zjistil, zda různé operace vhodným způsobem kontrolují náklady a zda jsou zdroje alokovány správně. Finanční ředitel hlásí tato zjištění generálnímu řediteli, který rozhoduje o tom, jak změnit operace, aby byla firma efektivnější a efektivnější.