Finance

Přechodné období

Mezitímní období je období účetního výkaznictví, které je kratší než celý fiskální rok. Mezitímní finanční zprávy jsou obecně čtvrtletní finanční zprávy, které se požadují u všech subjektů, jejichž dluhové cenné papíry nebo majetkové cenné papíry jsou veřejně obchodovány. V závislosti na tom, kterého regulačního orgánu cenných papírů nebo burzy cenných papírů se účastní, bude účetní jednotka povinna alespoň vydávat průběžné finanční zprávy na konci první poloviny svého fiskálního roku, a to nejpozději do 60 dnů po skončení každého průběžného období doba.

Mezitímní období je také považováno za standardní měsíční časové období, které většina organizací používá pro své finanční výkaznictví.