Finance

Návratnost prodeje

Výnos z prodeje je zboží zaslané kupujícím zpět prodejci, obvykle z jednoho z následujících důvodů:

  • Přebytečné množství odesláno

  • Objednané nadměrné množství

  • Vadné zboží

  • Zboží bylo odesláno příliš pozdě

  • Specifikace produktu jsou nesprávné

  • Byly odeslány nesprávné položky

Prodejce zaznamená toto vrácení jako debet na účet vrácení zboží a kredit na účet přijatelných účtů; celková částka výnosů z prodeje na tomto účtu je odečtením od nahlášené částky hrubého prodeje za období, což vede k čistému obratu. Připsání na účet pohledávek snižuje částku neuhrazených pohledávek.

Účet vrácení prodeje je protiúčet.

Prodejce může přesněji kontrolovat množství výnosů z prodeje tím, že bude vyžadovat číslo autorizace návratky, než jeho přijímací oddělení přijme vrácení. Jinak někteří zákazníci beztrestně vrátí zboží, z nichž některé mohou být poškozené a které proto nelze znovu prodat.

Je možné, že výnos z prodeje bude autorizován až v pozdějším období, než ve kterém byla dokončena původní prodejní transakce. Pokud ano, bude v původním vykazovaném období uznána nadměrná částka výnosů, přičemž kompenzační snížení prodeje se objeví v pozdějším vykazovaném období. To nadhodnocuje zisky v prvním období a podhodnocuje zisky v pozdějším období.