Finance

MACRS odpisy

MACRS odpisy je systém daňových odpisů používaný ve Spojených státech. MACRS je zkratka pro Modified Accelerated Cost Recovery System. V rámci MACRS jsou dlouhodobá aktiva přiřazena ke konkrétní třídě aktiv, která má s ní spojenou určenou dobu odpisování. Internal Revenue Service zveřejnila kompletní sadu odpisových tabulek pro každou z těchto tříd. Třídy jsou: