Finance

Půlroční konvence

Půlroční konvence se používá k výpočtu odpisů pro daňové účely a uvádí, že se předpokládá, že dlouhodobý majetek je v provozu po dobu poloviny prvního roku bez ohledu na skutečné datum nákupu. Zbývající půlrok odpisování se odečte od zisku v posledním roce odpisování.

Například společnost koupí 1. října stroj za 50 000 $. Stroj má pětiletou životnost. Podle půlroční konvence je amortizace stroje následující:

Rok 1 = 5 000 $

Rok 2 = 10 000 $

Rok 3 = 10 000 $

Rok 4 = 10 000 $

Rok 5 = 10 000 $

Rok 6 = 5 000 $