Finance

Nákladní doprava

Dopravné je náklady na dopravu spojené s dodávkou zboží od dodavatele k jeho zákazníkům. Tyto náklady by měly být účtovány do nákladů, které vznikly, a zaúčtovány do kategorie nákladů na prodané zboží ve výkazu zisku a ztráty. Dopravné není provozním nákladem, protože dodavatelovi vznikají tyto náklady pouze v případě, že prodává zboží zákazníkovi (spíše než v rámci běžné provozní činnosti společnosti).

Pokud jsou náklady na dopravu účtovány zákazníkům, nezapočítávejte tyto fakturace do účtu výdajů za dopravu. Místo toho má být výnos vykázán odděleně od výdajů za přepravu.

V některých případech je částka nevyplaceného přepravného tak malá, že zůstatek na účtu přepravného je agregován do řádkové položky „ostatní náklady na prodané zboží“ ve výkazu zisku a ztráty.

Pokud je vyvinuta analýza ziskovosti zákazníkem, měly by být zahrnuty náklady na přepravu, protože to může někdy vést k významnému snížení zisků zákazníka.