Finance

Poplatek za vznik půjčky

Při počátečním poskytnutí úvěru se dlužníkovi účtuje poplatek za jeho vytvoření. Tento poplatek je určen na pokrytí nákladů na zpracování nové žádosti o půjčku, které mohou zahrnovat náklady spojené s vytvořením, refinancováním nebo restrukturalizací půjčky. Spíše než uhrazení skutečných vzniklých nákladů věřiteli je poplatek obvykle účtován jako procento z celkové částky půjčky, což znamená, že věřitel může z původního poplatku vydělat podstatný zisk. Je možné, že si dlužník vyjedná výši účtovaného poplatku.