Finance

Retenční období

Doba uchovávání je počet let, po který musí být určité záznamy uchovávány, než mohou být zničeny. Toto období může být vyžadováno zákonem nebo stanoveno na základě jiných důvodů, například právní odpovědnosti, zákaznického servisu nebo pro účely finančního výkaznictví. Jakmile vypršela doba uchovávání dokumentu, obvykle existuje standardní proces ověřování, že dokument může být skutečně zničen, což dává managementu poslední šanci přesunout dokument do dlouhodobějšího úložiště. Pokud tuto možnost nevyužijete, bude dokument zničen.

Některé dokumenty se zvláštní historickou nebo právní hodnotou nejsou nikdy zničeny; to znamená, že doba uchovávání není specifikována. Tyto dokumenty jsou obvykle uchovávány v samostatném trvalém úložišti.