Finance

Dodací list

Dodací list je dokument, který popisuje obsah zásilky zákazníkovi. Dodací list obsahuje samostatnou řádkovou položku pro každou dodanou položku. Každá řádková položka uvádí číslo produktu, popis produktu a dodané jednotkové množství. Může být také uvedena hmotnost. Dokument vytiskne prodejce, který jej buď zahrne do obalu, nebo přilepí na vnější stranu obalu v zapečetěném sáčku.

Příjemce může k ověření obsahu dodávky použít dodací list.