Finance

Řádná definice transakce

Řádná transakce je peněžní obchodní událost, pro kterou byl dostatečný čas věnován běžným marketingovým aktivitám, aby o transakci přiměřeně informoval strany. Naopak nejde o vynucenou transakci, jako je konkurzní prodej, kde jsou výsledné ceny obvykle mnohem nižší. K dosažení reálné hodnoty aktiva nebo závazku je nutná řádná transakce.