Finance

Nepřímá práce

Nepřímá práce je cena jakékoli práce, která podporuje výrobní proces, ale která se přímo nepodílí na aktivní přeměně materiálů na hotové výrobky. Příklady nepřímých pracovních pozic jsou:

  • Vedoucí výroby

  • Nákupní personál

  • Pracovníci manipulující s materiály

  • Zaměstnanci materiálového managementu

  • Pracovníci kontroly kvality

Náklady na tyto druhy nepřímé práce se účtují do režijních nákladů továrny a odtud do výrobních jednotek vyrobených během vykazovaného období. To znamená, že náklady na nepřímou práci související s výrobním procesem končí buď na konci zásob, nebo na ceně prodaného zboží.

Nepřímá práce také označuje mnoho typů administrativních pracovních pozic, například:

  • Libovolná účetní pozice

  • Jakákoli marketingová pozice

  • Jakákoli technická pozice

Náklady na tyto pozice nelze vysledovat k výrobním činnostem, a proto se účtují do nákladů v okamžiku jejich vzniku.

Náklady na oba typy nepřímé práce lze plně načíst náklady na dávky a daně ze mzdy pro účely finanční analýzy nebo nákladového účetnictví, protože tyto dodatečné náklady úzce souvisejí s nepřímými pracovními pozicemi.