Finance

Problémová restrukturalizace dluhu

K restrukturalizaci problémového dluhu dochází, když věřitel z ekonomických nebo právních důvodů souvisejících s finančními obtížemi dlužníka udělí dlužníkovi ústupek, který by za normálních okolností nezvažoval. Dlužník má finanční potíže, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Je v prodlení s jakýmkoli svým dluhem;
  • Je v bankrotu;
  • Má cenné papíry, které byly vyřazeny;
  • Nemůže získat prostředky z jiných zdrojů;
  • Předpokládá, že nemůže splácet svůj dluh; nebo
  • Existují značné pochybnosti o tom, zda to může být i nadále trvalým problémem.

Koncese může zahrnovat restrukturalizaci podmínek dluhu (například snížení splatné úrokové sazby nebo jistiny nebo prodloužení data splatnosti) nebo platbu v jiné formě než v hotovosti, například podíl na vlastním kapitálu v dlužníkovi.

Dlužník, který může získávat finanční prostředky z jiných zdrojů než z věřitele za tržní úrokové sazby, se na restrukturalizaci problémového dluhu obecně nepodílí.