Finance

Financovaný dluh

Financovaný dluh jsou peníze získané prodejem dlouhodobých cenných papírů. Nejběžnějším typem financovaného dluhu jsou dluhopisy. Koncept se obvykle aplikuje na dluhové nástroje, které nejsou splatné během následujících 12 měsíců. Doba financování dluhu je odvozena od úrokových plateb prováděných za účelem využití finančních prostředků - dluh je ve skutečnosti financován splácením úroků. Jedná se o relativně bezpečnou formu dluhového financování, protože dlužník může úrokovou sazbu uzamknout po delší dobu.