Finance

Dávkové zpracování

Dávkové zpracování je zpracování dat se zpožděním. Tento přístup se běžně používá, pokud jsou k dispozici následující problémy:

  • Včasnost. Informace není bezprostředně potřeba, takže je rozumné zpracování odložit.

  • Účinnost. S okamžitým zpracováním dat je spojena zvýšená cena, nebo je možné zvýšit efektivitu operací zpožděním zpracování.

Například dávkové zpracování může být rozumnou alternativou v účetnictví, pokud je v prodejním deníku velký počet transakcí; v tomto případě mohou být agregovány a zaúčtovány do hlavní knihy pouze v dlouhých intervalech, například jednou za měsíc. Podobně se mzdový úředník může rozhodnout zadat všechny časové karty zaměstnanců v dávce. Tímto způsobem může zůstat v modulu pro zadávání časových údajů v účetním systému, který je nakonfigurován pro nejúčinnější zadávání údajů z informací o časové kartě.

Ačkoli se dávkové zpracování může jevit jako nejefektivnější přístup, může vést k nesprávným výsledkům. Pokud by například skladní úředník čekal několik dní, než se dokumenty transakčních skladů nashromáždily před jejich zadáním v dávce, výsledkem by byly záznamy o zásobách, které obsahují nesprávné jednotkové množství až do doby úplného zadání dokumentů. Vzhledem k tomu, že se aktivity merchandisingu, přepravy a výroby spoléhají na přesné záznamy o zásobách, účinky použití dávkového zpracování by byly pro tyto operace škodlivé.