Finance

Trasování

Trasování je proces sledování transakce v účetních záznamech zpět do zdrojového dokumentu. To obvykle zahrnuje vyhledání položky v hlavní knize, její trasování zpět do pomocné knihy (je-li to nutné) k vyhledání jedinečného čísla identifikačního dokladu a poté přechod do účetních souborů k vyhledání zdrojového dokumentu. Trasování se používá ke sledování transakčních chyb a také auditory k ověření, že transakce byly správně zaznamenány.