Finance

Definice odpovědnosti

Závazek je právně závazný závazek splatný jinému subjektu. Závazky vznikají za účelem financování probíhajících činností podniku. Příkladem závazků jsou splatné účty, výdaje příštích období, splatné mzdy a splatné daně. Tyto závazky jsou nakonec vypořádány převodem hotovosti nebo jiného majetku na druhou stranu. Mohou být také odepsány prostřednictvím konkurzního řízení.

Závazky, jejichž vypořádání se očekává do jednoho roku, jsou v rozvaze klasifikovány jako krátkodobé závazky. Všechny ostatní závazky jsou klasifikovány jako dlouhodobé závazky.