Finance

Účetní jednotka

Účetní jednotka je podnik, pro který je veden samostatný soubor účetních záznamů. Organizace by se měla angažovat v jasně identifikovatelných ekonomických činnostech, kontrolovat ekonomické zdroje a měla by být oddělena od osobních transakcí jejích úředníků, vlastníků a zaměstnanců. Příkladem účetních jednotek jsou korporace, partnerství a trusty.

Po vytvoření se vytvoří účetní osnova a účetní zásady pro účetní jednotku, které tvoří základ pro samostatný systém účetnictví. Obchodní transakce se poté zaznamenávají do hlavní knihy, která odráží probíhající aktivity účetní jednotky. Výsledkem těchto záznamových činností jsou účetní závěrky specifické pro účetní jednotku.

Koncept účetní jednotky se používá ke stanovení vlastnictví aktiv a závazků za závazky a ke stanovení ziskovosti konkrétního souboru ekonomických činností.