Finance

Předstíraný prodej

Předstíraný prodej je transakce, při níž společnost prodává aktiva třetím stranám ovládaným akcionáři za ceny hluboko pod tržními hodnotami aktiv. Jakmile jsou tato aktiva od společnosti odstraněna, vstoupí účetní jednotka do bankrotu, což věřitelům ponechává jen malou hodnotu. Existuje několik způsobů, jak mohou věřitelé bojovat s fingovaným prodejem. Mohou společnost přinutit, aby souhlasila s úvěrovou smlouvou, takže se bez povolení věřitele nemůže zapojit do prodeje aktiv. Další možností je vyžadovat od vlastníků firmy záruky osobního splácení, třetí možností je převzít zástavní právo na majetek společnosti a zdokonalit zástavní právo. Zástavní právo se přidruží k aktivům, i když jsou prodána třetí straně, takže aktiva lze zabavit i po falešném prodeji.