Finance

Zajištění důvěryhodnosti

Zajišťovací svěřenecký dluhopis je dluhopis, který je zajištěn vlastními investicemi emitenta do cenných papírů. Tyto investice jsou uloženy u správce, který je drží za držitele dluhopisů. Pokud emitující subjekt nedodrží svůj dluhopisový závazek, obdrží držitelé dluhopisů cenné papíry držené správcem.