Finance

Nákupní karta

Nákupní kartou může být buď podniková debetní karta, která odečítá hotovost přímo z bankovního účtu společnosti, nebo kreditní karta. Program pro zadávání veřejných zakázek je vynikajícím nástrojem pro každou společnost, která provádí platby svým dodavatelům, protože obchází zdlouhavý a nákladný proces vydávání nákupních objednávek, porovnávání přijímacích dokumentů s dodavatelskými fakturami a provádění šekových plateb. Primárně se používá pro levnější nákupy.

V rámci tohoto systému bude banka, která spravuje program karet pro zadávání veřejných zakázek, fakturovat plátci měsíčně veškeré poplatky účtované v průběhu měsíce, přičemž peněžní prostředky příjemci poukáže do několika dnů od každého poplatku. Pokud plátce zaplatí měsíční účet pozdě, pak banka účtuje úroky z otevřeného zůstatku.

Kontrolu nad těmito nákupy lze dosáhnout nastavením denních limitů výdajů na karty a také sledováním nákupů na všech vydaných kartách.

Nákupní karty se pro mezinárodní platby používají méně často, protože plátci je také účtován poplatek za jakékoli převody cizích měn zpět do domovské měny zpracovatele kreditní karty.