Finance

Doplňkový účet

Doplňkový účet zvyšuje ocenění účtu závazků. V podstatě se kreditní zůstatek na tomto účtu přidá k účtu závazku, se kterým je spárován. Nejběžnějším příkladem doplňkového účtu je neamortizovaný prémiový účet dluhopisů, který se používá, když podnik prodává dluhopisy za prémii. Neamortizovaná prémie za dluhopisy a závazky z dluhopisů v kombinaci představují skutečný závazek emitenta dluhopisů.

Tento koncept je opakem protiúčtu, který snižuje zůstatek účtu, se kterým je spárován.