Finance

Definice spirály smrti

Spirála smrti je situace, ve které pokračující pokles tržní ceny akcií společnosti způsobí, že více investorů, kteří mají konvertibilní bankovky nebo preferované akcie, převede své akcie na kmenové akcie emitenta, což má za následek ztrátu kontroly nad původními vlastníky firmy subjekt. Tato situace je vyvolána rezervou v konvertibilních nástrojích, přičemž konverzní poměr se zvyšuje s poklesem tržní ceny kmenových akcií. Situace se sama udržuje, protože časné převody na kmenové akcie zředí zisk na akcii emitenta, což způsobí ještě více konverzí na kmenové akcie, což dále zředí zisk atd. Nakonec bude existovat mnoho akcií se společnými akciemi v oběhu, což bude mít za následek nízký zisk na akcii a pravděpodobně velmi nízkou cenu akcií. Vzhledem k tomuto riziku je společnost, která vydává konvertibilní nástroje, jejichž výsledkem může být spirála smrti, pravděpodobně zoufalá v hotovosti.