Finance

Hotovostní výdělky

Peněžní výdělky jsou zbytkové zisky po odečtení hotovostních výdajů od peněžních výnosů. Výdaje použité při výpočtu nezahrnují žádné nepeněžní výdaje, jako jsou amortizace a odpisy. Analytik může chtít toto číslo vypočítat z vykázaných finančních výkazů společnosti jako součást analýzy podniku.