Finance

Částečná definice názoru

Částečný výrok je zpráva vydaná externím auditorem, ve které auditor uvede výrok týkající se konkrétních řádkových položek v účetní závěrce klienta. Tento typ výroku již není povolen podle obecně přijímaných auditorských standardů, ale měl být vyvážen celkovým nepříznivým výrokem nebo odmítnutím výroku. Částečný názor je nyní zakázán, protože měl tendenci odporovat účinku celkového názoru.