Finance

Daňový náklad

Daňový náklad je částka, kterou dluží vládní jednotce jednotlivec nebo podnikatelský subjekt na základě uplatnění daňové sazby na určitou jednotku ekonomické činnosti. Tyto náklady se používají k financování vládního subjektu. Příklady daní, které mohou zahrnovat daňový náklad, jsou:

  • Daň z příjmu, která aplikuje sazbu daně na dosažený příjem.
  • Daň v nezaměstnanosti, která aplikuje sazbu daně na mzdy zaměstnanců.
  • Použijte daň, která označuje sazbu daně z prodeje u položek zakoupených firmou a za kterou již nebyla zaplacena daň z prodeje.
  • Daň z hlavy, která aplikuje částku daně na počet jednotlivců zaměstnaných v podniku, kteří pracují v rámci vládní jurisdikce.

Daňový náklad není stejný jako daňová povinnost. Daňová povinnost je částka dlužných daní, která dosud nebyla zaplacena. Daňová povinnost může také zahrnovat daně vybírané firmou jménem vlády a poukázané této vládě. Příkladem tohoto druhého případu jsou daně z obratu, které vybírá podnik od svých zákazníků a poté jsou poukazovány vládnímu subjektu. Daně z obratu jsou evidovány jako daňový výdaj kupujícím zboží nebo služeb, nikoli prodejcem.