Finance

Tržní úroková sazba

Tržní úroková sazba je převládající úroková sazba nabízená u hotovostních vkladů. Tato sazba je ovlivňována několika faktory, včetně úrokových sazeb centrální banky, toku finančních prostředků do a ze země, doby trvání vkladů a velikosti vkladů.