Finance

Rozdíl mezi příjmem a ziskem

Pojmy příjem a zisk mají v podstatě stejný význam. Oba odkazují na částku zbytkového výdělku, který podnik vytvoří po zaznamenání všech výnosů a výdajů. Existují však situace, kdy se význam těchto dvou pojmů může lišit. To je nejčastěji případ, kdy účetní jednotka vytváří své peněžní příjmy z příjmu úroků z jejích investic. V této situaci jsou úroky považovány za výnosy účetní jednotky, takže úrokové výnosy jsou považovány za položku v horním řádku (výnos), nikoli za položku v horním řádku (zisk).