Finance

Pružné uspořádání skříňky

Uspořádání uzamykatelné skříňky vyžaduje použití vkladového účtu kontrolovaného věřitelem pouze v případě spouštěcí události, jako je například selhání půjčky dlužníkem nebo selhání poměru dluhové služby. V tomto okamžiku je účet nastaven a plátci jsou upozorněni, aby odesílali své platby do schránky.

Tento spouštěč poskytuje věřiteli jistotu, protože poté má přímý přístup k peněžním tokům dlužníka. Kromě toho s touto možností nejsou spojeny žádné pravidelné náklady, dokud nebude vytvořen účet.