Finance

Riziko překladu

Překladové riziko je riziko ztráty v případě nepříznivých změn směnných kurzů. Riziko překladu může nastat, když podnik musí platit dodavateli v jiné měně, přijímat platby od zákazníka denominovaného v jiné měně nebo z držby aktiv denominovaných v cizí měně. Riziko překladu může být velkým problémem pro organizace s rozsáhlými mezinárodními operacemi. Firma, která chce zmírnit své překladatelské riziko, se může zapojit do zajišťovacích transakcí.