Finance

Kontrolní činnosti

Kontrolní činnosti jsou ty zásady a postupy, které se používají k zajištění toho, aby organizace prováděla směrnice řídícího týmu. Existuje mnoho kontrolních činností, včetně oddělení povinností vyžadujících zapojení více zaměstnanců do transakcí a fyzické ochrany aktiv, aby se snížilo riziko ztráty.