Finance

Plné náklady na produkt

Úplné náklady na produkt se vztahují k přiřazení jak přímých nákladů, tak nepřímých nákladů k produktu. To znamená, že přímé materiály, přímá práce a režie jsou zahrnuty v ceně. Plná cena produktu je nutná ze dvou důvodů:

  • Náklady na zásoby uvedené v rozvaze musí zahrnovat všechny tři náklady, jak to vyžadují hlavní účetní rámce.

  • Úplné náklady na produkt se používají jako základ pro stanovení dlouhodobých cen produktů, takže všechny možné náklady budou pokryty prodejem produktu.

Při stanovení krátkodobých přírůstkových cen mohou být celkové náklady na produkt ignorovány. V tomto případě se k stanovení prahové hodnoty pro nejnižší cenu, která může být účtována, použijí pouze variabilní náklady.