Finance

Držák

Udržovací služba je poplatek placený předem za účelem zajištění služeb advokátní kanceláře. Toto ujednání je pravděpodobnější, když má advokát pocit, že finance klienta jsou sporné, nebo při zahájení velkého projektu jménem klienta, aby se pokryly počáteční náklady právníka.

Pokud společnost používá upravenou hotovostní základnu účetnictví, jsou tyto zadržené položky uznány jako výnos po přijetí hotovosti, přestože dosud nebyly poskytnuty žádné služby. Pokud společnost používá akruální bázi účetnictví, jsou zadržené osoby uznány jako závazek po obdržení hotovosti a jsou uznány jako výnos až po provedení souvisejících prací. Výhodou držáku je samozřejmě to, že firma nemá žádné problémy s peněžními toky, protože hotovost již má a dosud neprovedla žádné kompenzační výdaje.