Finance

Definice přípustných nákladů

Přípustnými náklady jsou náklady uvedené ve smlouvě, které lze zákazníkovi fakturovat. Například smlouva na vývoj přizpůsobeného soustruhu umožňuje náhradu povolených nákladů přímým materiálem, přímou prací a specifickým režijním poplatkem. Prodávající nemůže zákazníkovi účtovat žádné další náklady. Povaha povolených nákladů tedy závisí na podmínkách příslušné smlouvy.

Koncept je často aplikován na smlouvy, ve kterých je kupujícím subjekt veřejné správy.