Finance

Definice poptávky po půjčce

Poptávkový úvěr je výpůjční nástroj, který věřiteli umožňuje v krátké době úvěr odvolat. Po oznámení musí dlužník splatit celou částku půjčky a veškeré související úroky. Toto ujednání také umožňuje dlužníkovi splácet půjčku kdykoli bez penále za předčasné splacení. Příkladem úvěru na vyžádání je kontokorentní úvěr. Toto ujednání se liší od přístupu k běžným půjčkám, kde existuje předem stanovené datum splatnosti a časový plán plateb.