Finance

Prohlášení o postoji

Prohlášení o postoji jsou doporučení týkající se účetních problémů, která občas vydává Americký institut certifikovaných veřejných účetních (AICPA). Účelem prohlášení o pozici je revidovat nebo vylepšit pokyny obsažené v dříve vydaných příručkách pro audit a účetních příručkách a také poskytnout pokyny ke konkrétním tématům auditu. Jakmile je vydáno prohlášení o pozici, může Rada pro finanční účetní standardy (FASB) začlenit některé jeho prvky do formulace nových účetních standardů FASB.