Finance

Definice minimální záruky

Minimální zárukou je záloha, kterou nabyvatel licence poskytne poskytovateli licence za právo na prodej nebo distribuci hudby nebo filmů. Držitel licence by měl tuto platbu zaznamenat jako aktivum. Tato částka je následně účtována do nákladů v souladu s podmínkami související licenční smlouvy. Pokud se část platby nezdá být zpětně získatelná z budoucího využití práv získaných držitelem licence, měla by být nevratná část platby účtována do nákladů v běžném období.

Pokud se produkt spojený se zárukou prodá lépe, než se očekávalo, nabyvatel licence bude povinen provést další platby licenčních poplatků poskytovateli licence.