Finance

Přímý úvěr

Přímý kredit je elektronický převod finančních prostředků prostřednictvím systému ACH (Automated Clearing House). Platbu iniciuje plátce, který zasílá finanční prostředky přímo na bankovní účet příjemce. K vypořádání obvykle dojde do jednoho nebo dvou pracovních dnů. Přímé kredity se běžně používají k pravidelnému vyplácení odměn zaměstnancům. Tento přístup lze použít také u dodavatelů.

V přímé kreditní transakci je malý prostor pro další informace o povaze platby, takže tento detail může být příjemci zaslán samostatně v avízu o převodu.

Podobné podmínky

Přímý kredit se také označuje jako přímý vklad.