Finance

Metoda samostatných nákladů

Metoda samostatných nákladů přiděluje skupinovým nákladům uživatelům poměrnou část nákladů, které by jednotlivě vznikly každému uživateli. Například oddělení služeb v terénu a oddělení pro vracení zboží chtějí samostatně odeslat opravená zařízení dvěma zákazníkům ve stejném městě. Chcete-li tak učinit jednotlivě, oddělení služeb v terénu by muselo zaplatit náklady na dopravu ve výši 300 USD, zatímco oddělení pro vracení by muselo zaplatit 150 USD. Společnost se místo toho rozhodne pronajmout si vlastní kamion a řidiče, aby provedli dodávky, a to v celkové ceně 330 USD. Podle samostatné metody je oddělení služby v terénu účtováno 220 USD z nákladů na doručení, podle následujícího vzorce:

300 $ Nezávislé dodání polní služby ÷ (300 $ Nezávislé dodání polní služby

+ 150 $ Nezávislé vrácení zboží dodávka)

= 66,67% z celkových nákladů na nezávislé dodávky

66,67% x 330 $ Konsolidovaná dodávka = 220 $ Alokace nákladů

Stejný vzorec se používá k účtování 110 $ oddělení pro vracení zboží.

Tento přístup je relativně jednoduchá a srozumitelná metoda alokace nákladů.