Finance

Závěrečné účty

Konečné účty jsou poněkud archaický pojem účetnictví, který se týká konečného zkušebního zůstatku na konci účetního období, od kterého je účetní závěrka odvozena. Tento konečný zkušební zůstatek zahrnuje všechny položky deníku použité k uzavření knih, například:

  • Časové rozlišení mezd a mezd

  • Časové rozlišení daně z příjmu

  • Odpisy majetku

  • Úpravy rezerv na výnosy, nedobytné pohledávky a zastaralý inventář

  • Odpisy a amortizace

  • Přidělení režie

  • Fakturace zákazníků

Konečné účty tak mohou odkazovat na konečný zkušební zůstatek nebo finanční výkazy, na nichž jsou založeny. Primární finanční výkazy jsou výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výkaz peněžních toků.

Od té doby závěrečné účty označuje koncové zůstatky na účtu společnosti, které se zase používají k vytváření finančních výkazů, to znamená, že konečné účty odhalují výsledky podnikání za určité období, jeho finanční situaci na konci tohoto období a jeho zdroje a použití prostředky během tohoto období (což je účelem účetní závěrky).

Závěrečný účet, nebo konečné účetnictví, může být také souhrnný výpis vydaný po uzavření obchodní transakce. Například když někdo opustí hotel, dostane konečné vyúčtování toho, co dluží hotelu.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found